image text special

Klára Švandová

All Tags

'Shelter of Trust' by Klára Švandová and Ondřej Doskočil at TiK Cold Space, Riga